REGULAMENTUL PURE YOGA STUDIO

ART. 1. Prezentul Regulamentul Intern de Funcţionare al PURE YOGA STUDIO, este stabilit pentru efectuarea normală a activităților în cadrul studioului, pentru ocrotirea sănătății persoanelor, pentru protejarea bunurilor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor studioului.

ART. 2 Membrii, precum și orice alte persoane care intră în incinta studioului au obligația de a respecta Regulamentul, care este afișat în incinta studioului și pe site-ul www.pureyoga.ro De asemenea, le revine obligația de a respecta orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone ale studioului (recepţie, sală de antrenament, vestiare etc).

ART. 3 Clienții declară pe proprie răspundere că au o stare de sănătate adecvată, care le permite să efectueze exerciții fizice, precum și că au solicitat avizul prealabil al medicului. Orice problemă de sănătate sau interdicție medicală cu privire la efectuarea de exerciții fizice, trebuie anunțată în prealabil.

ART. 4 Vestiarul și cheia de la vestiar pot fi utilizate de către clienți numai pe parcursul unei singure intrări în incinta studioului. Clienții nu vor depozita obiecte personale în vestiarele studioului între 2 intrări distincte ale acestora în cadrul studioului. Clienții își vor păstra toate obiectele personale închise în vestiarele aflate în incinta studioului. În cazul pierderii/deteriorării cheii de la vestiar, clientul se obligă să acopere cheltuielile pentru cumpărarea unui mecanism nou şi să suporte contravaloarea manoperei privind schimbarea acestuia. Studioul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare, iar clientul nu poate depozita în vestiar valori sau obiecte de valoare, fiind incidente la prev. art. 1356, alin. 1 Cod Civil.

ART. 5 Prezența la clase se face în baza achitării în prealabil a contravalorii unei sesiuni, sau a abonamentului de studio. Abonamentul/sesiunile pot fi achitate în persoană la recepție cu numerar, sau card bancar.

ART. 6 Accesul şi participarea membrilor la clase, se va face în limita locurilor disponibile.

ART. 7 Rezervările pentru antrenamentele de grup se pot face exclusiv online la adresa www.pureyoga.ro , cel târziu cu 2 ore înainte de începerea clasei, în lipsa rezervării nefiind permis accesul la clasă, cu excepția situației în care mai sunt locuri disponibile. Membrii care nu au rezervare, vor putea participa la clasă în măsura în care există locuri disponibile. Efectuarea unei rezervări la o clasă, urmată de neparticiparea la respectiva clasă, poate atrage interzicerea participării la clasa respectivă, iar în cazul repetării acestei conduite, rezilierea contractului și anularea abonamentului.

ART. 8 Anularea rezervării se va face prin email, telefon sau prin aceeași cale prin care s-a făcut programarea. Anularea participării la clasă cu doar 3 ore înainte de începerea acesteia atrage după sine reținerea orei din abonament.

ART. 9 Pe parcursul desfășurării claselor, utilizarea telefoanelor mobile este interzisă.

ART. 10 Clasele Pure Yoga se practică cu tălpile goale, fără șosete sau altă formă de încălțăminte. În cazul în care purtarea șosetelor este indispensabilă, este necesară folosirea propriei saltele sau a unui prosop specific activității, care cuprinde toată suprafața saltelei.

ART. 11 Participanții vor purta echipament sportiv adecvat activității clasei la care participă. Prosopul este necesar și obligatoriu la fiecare clasă.

ART. 12 Folosirea încălțămintei de stradă în spațiile și în timpul antrenamentelor este total interzisă.

ART. 13 Clienții studioului au obligația de a utiliza echipamentul sportiv în mod adecvat, în conformitate cu specificul acestuia. În cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentelor, clientul acceptă riscului producerii unui prejudiciu, inclusiv în ceea ce privește propria sănătate și integritate corporală. În cazul în care clientul are neclarități cu privire la modalitatea de utilizare corectă a unui echipament, acesta are obligația de a solicita ajutorul instructorului.

ART. 14 Clienții au obligația de a avea o conduită civilizată în incinta studioului.

ART. 15 Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic, în tot sau în parte, Regulamentul intern de funcționare, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului intern de funcționare prin afișare la recepția studioului, respectiv prin publicare pe site-ul www.pureyoga.ro